Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

North Khorasan University of Medical Sciences

Items where Year is 1392

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | R | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ک | گ | ی
Number of items: 157.

F

(1392) طراحی و ساخت محفظه تولید و شبیه سازی آلاینده های هوابرد. The Journal of Toloo-e-behdasht.

(1392) بررسی حذف مواد آلی در نیزار مصنوعی زیر سطحی : تعیین ضرایب سینتیکی. The Journal of Toloo-e-behdasht.

R

(1392) نظرات اعضاي کانون هاي بازنشستگی کارگري شهر تهران درباره نیاز به مراکز نگه داري روزانه سالمندان(1391). مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه.

آ

(1392) بررسی تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بربروز علائم بالینی آسم در کودکان مبتلا به آسم متناوب به دنبال ابتلا به عفونتهاي تنفسی فوقانی ویروسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی آلرژن هاي شایع در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک از طریق تست خراش پوستی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ا

(1392) مقایسه دو روش میکروب زدایی دست پرسنل بیمارستان دانشگاهی: با آب و صابون یا الکل. مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد.

(1392) ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاري مبتنی بر ایفاي نقش در کاهش علایم بیماران دوقطبی تحت درمان سرپایی در بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه دیالیز و مقایسه آن با استاندارد های AAMI و EPH در بیمارستان22 بهمن گناباد. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی اختلالات و مشکلات ناشی از نوبت کاري در یکی از صنایع خودروسازي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) الگوي تغییر فعالیت قشري مغزتحت القاي عاطفه مثبت و منفی با توجه به برونگرایی و نوروزگرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی ارزش تشخیصی PCR در تشخیص عفونت استرپتوکوك گروه B در نوزادان مبتلا به سپسیس. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) اپیدمیولوژی سرطان پوست و تغییرات روند زمانی بروز آن در ایران. دو ماهنامه علمی پژوهشی فيض.

(1392) سطح سواد بهداشتی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) تأثیر تمرین هوازي بر حافظه ارقامی و تصویري افراد مبتلا به سندروم داون. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ب

(1392) بررسی حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از پودر دانه اسپند از محیط آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) نقش جهت‌گيري مذهبي در ساختار هويت فردي. روانشناسی و دین.

(1392) منابع باکتریهاي ایجاد کننده عفونتهاي بیمارستانی در بخش مراقبتهاي ویژه نوزادان بیمارستان قائم مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه اختلالات همراه در دخـــتران و پسران مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌ فعالی. فصلنامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي.

(1392) بررسی میزان پاسخ به درمان امپرازول در آسم پایدار خفیف تا متوسط کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی میزان عوارض چشمی کورتیکواسترویید (گلوکوم و کاتاراکت) در کودکان آسمی تحت درمان با کورتیکواستروئید استنشاقی با دوز خفیف تا بالا. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) حذف هیومیک اسید از محیط هاي آبی توسط فرآیند اکسیداسیون فنتون. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ت

(1392) گزارش یک مورد: پورپوراي متعاقب تزریق(PTP). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی آلودگی میکروبی هوای اتاق های عمل بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شهر بجنورد در سال های 1392-1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی عملکرد دستگاههای تصفیه آب موجود در سطح شهر بجنورد در سال 92– 1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ج

(1392) عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين.

(1392) بررسی سرعت خدمات رسانی در بخش اورژانس بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی در سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز بهداشتی بجنورد در سال 1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجوییمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) عوامل موثر بر بقاي پیوند کلیه و برآورد خطر رد پیوند براي پیوندشدگان مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ح

(1392) شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال تحصیلی 1391 - 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) همه گیري شناسی مسمومیت هاي حاد اطفال زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ( طی 2 سال ). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) منابع تنش و عوامل مرتبط با آن در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1390. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی مقایسه ي ابعاد کارکرد خانواده نوجوانان بزهکار و عادي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه خصوصیات شخصیتی و باورهاي غیر منطقی در زنان مصرف کننده مواد مخدر سنتی و زنان مصرف کننده مواد مخدر صنعتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه میزان افسردگی در پرسنل بخش روانپزشکی با کارکنان سایر بخش های بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان بجنورد درسال 1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) میزان بروزمرگ در اثر مواد مخدر، ثبت شده در پزشکی قانونی استان خراسان شمالی در 5 ساله 1387 تا 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) پيشگويي کننده هاي عوارض جراحي قلب. مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه.

(1392) تأثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران ضربه مغزی بخش مراقبت‌های ویژه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه.

(1392) ویتامین D ، سلامت و التهاب سیستم ایمنی در مالتیپل اسکلروزیس. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) اثر سیگار کشیدن بر عوارض زودرس بعد از عمل جراحی قلب. مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران.

(1392) تاثیر حضور خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بر نگرش پرستاران این بخش. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان.

(1392) اندازه گیري میزان شدت پرتو فرابنفش نوع A کیهانی در شهر بجنورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهاي اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمانی به روش PATH. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش هاي مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. فصلنامه توسعه آموزش.

(1392) بررسی رابطه بین بیو مارکر مترشحه از جنین هاي حاصل ازICSI در مقایسه با مورفولوژي جنین. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی کارایی فرایندهاي UV/H2O2/SiO2 و UV/H2O2/ZrO 2 در حذف نیکل از محیط هاي آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

خ

(1392) مقایسه دو روش جراحی ناخنک همراه با میتومایسین C از نظر عود و عوارض. مجله چشم‌پزشکی بینا.

(1392) گزارش ترومبوسیتوپنی در یک شیرخوار 18 ماهه به دنبال دز دوم واکسیناسیونMMR. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) سندرم نیکولا بدنبال تزریق عضلانی پنی سیلین. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

د

(1392) بررسی میزان ید نمک هاي یددار بازار کاشان در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ر

(1392) اثر محرومیت از خواب بر پاسخ تستوسترون و کورتیزول سرم بدنبال فعالیت هوازي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) حمایت اجتماعی سالمندان: مقایسه سراي سالمندي و خانواده. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) خصوصیات اپیدمیولوژیک بروسلوزیس در استان خراسان شمالی طی سال هاي 90-1385. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد مرحله اول زایمان در زنان نخست زا. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) عوامل مرتبط بر وضعیت رانندگان در حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت در خودرو ها در استان خراسان شمالی. نوروز 1391. مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميتها.

(1392) شیوع سوء تغذیه و عوامل موثر برآن در کودکان زیر پنج سال شهرستان مانه وسملقان 92-1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی سیستم نمره‌دهی آپاچي- دو در پیش‌بینی نتایج جداسازی از ونتیلاتور. فصلنامه دانش و تندرستي.

ز

(1392) تأثیر آموزش مبتنی بر وب بر کنترل خشم نوجوانان در مدارس راهنمایی دخترانه مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.

(1392) تأثیر آموزش آفلاین بر کنترل خشم نوجوانان در مدارس راهنمایی دخترانه مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) اثربخشی مداخله آموزشی بر اصلاح سبک زندگی دانش آموزان پسر داراي اضافه وزن دوره متوسطه اول شهرستان تنکابن. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

س

(1392) مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با افسردگی دوران بارداري در مطالعات ایرانی( 90-1375). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) تعیین مونوآروماتیکها در هواي شهر تهران در سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) اثرات دوران قاعدگی بر شاخص‏های پریودنشیوم. مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد.

(1392) بررسی ایزوترم و سینتیک جذب سرب و کادمیوم از شيرابه زباله توسط جاذبهای طبیعی. مجله علمي تحقيقات نظام سلامت.

(1392) آنالیز شیمیایی کود کمپوست تولیدي مشهد و مقایسه آن با استانداردها. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی کیفیت آب دریاچه سد مخزنی اکباتان شهرستان همدان با بهره گیري از شاخص کیفیNSFWQI. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ش

(1392) دانش و نگرش رانندگان متقاضی کارت سلامت مراجعه کننده به مرکز بهداشت بجنورد در مورد بیماري ایدز و عوامل مرتبط با آن 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی شیوع عفونت ها در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوي سیستمیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) عنوان مقاله: بررسي سلامت روان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي سالمندان. نشریه پایش.

(1392) تأثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، پگ اینترفرون و پردنیزولون بر یافته هاي بالینی مبتلایان به میلوپاتی ناشی از HTLV-1. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی اثر فراکسیون آبی سیاه دانه بر درصد زنده ماندن سلولهاي سرطان کلیه GP - و سلولهاي اپیتلیال سالم کلیه انسان رده 293 ACHN انسان رده. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی میزان پاسخ ایمنی واکسن هپاتیت B در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد در سال 1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی حذف مواد آلی و نوترینت ها در سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال: مطالعه موردی شهر بجنورد. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی میزان مهارت دانشجویان پزشکی در تشخیص بیماریهای مخاطی دهان وعملکرد آنها در درمان این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجله تحقيق در علوم دندانپزشکي.

ص

(1392) ارتباط سبک زندگی با پرفشاري خون در کارکنان ادارات دولتی شهرستان بجنورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه تأثیر دو داروي اندانسترون و مپریدین در درمان لرز بعد از بیهوشی - کار آزمایی بالینی تصادفی شده سه سو کور. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مروری بر ایزوآنزیم های فسفودی استراز نوکلئوتید حلقوی: یک مقاله مروری. مجله دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

(1392) بررسی ریزنشت ترمیمهاي رزینی چسبنده محافظه کارانه در دندانهاي پرمولر بااستفاده از تکنیک یک مطالعه آزمایشگاهی :« پلیمریزاسیون هدایت شده ». مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی فرسودگی شغلی در ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر ارومیه و ارتباط آن با وضعیت شغلی افراد در سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) شناسایی ژن F ویروس بیماری نیوکاسل جدا شده از اپیدمی های اخیر بیماری در ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکي ايلام.

ض

(1392) پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس هوش معنوی. فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار.

ط

(1392) راهبردهایی براي ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه و تعیین سمیت احتمالی نانوذرات ZnO با استفاده از چهار نوع از باکتري هاي رایج در لجن فاضلاب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه میزان رضایتمندی و نوع عکس‌العمل دانشجویان پرستاری در دو روش ارائه بازخورد شفاهی و کتبی در آموزش بالینی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

ع

(1392) کاربرد موضعی میوهي کیوي بر فرآیند بهبودي زخم سوختگی در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) فراوانی IgM و IgG علیه توکسوپلاسما گوندي در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) اثر ضد آفلاتوکسینی لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پروبیوتیک درماست. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

غ

(1392) مکان یابی ایزوفرم اندوتلیالی آنزیم سنتزکننده نیتریک اکساید(eNOS)در بافت بیضه مردان مبتلا به آزواسپرمی انسدادي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل خدمات درمانی از خطرات شغلی ناشی از عفونت های بیمارستانی و راههای پیشگیری ازآنها در بیمارستان های شهر بجنورد در سال 1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) شیوع خود درمانی و برخی عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های بجنورد در سال 1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) میزان تمایل به سزارین و عوامل مؤثر بر آن در زنان باردار دارای سابقه زایمان واژینال در شهرستان نیشابور. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

ف

(1392) بررسي راندمان و تعيين ضرايب سينتيکي حذف نوترينت ها در نيزار زير سطحي تصفيه خانه فاضلاب شهر يزد. سلامت و بهداشت اردبيل.

(1392) بررسی تأثیر به‌کارگیری محفظه شبیه سازی آلاینده‌های هوابرد به عنوان یک وسیله کمک آموزشی در میزان یادگیری دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای در سال 1391. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

(1392) تعیین عوامل موثر در میزان بقاي بیماران مبتلا به سرطان کولون بااستفاده از مدل بندي بقا. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ق

(1392) مقایسه اثرات شیمی درمانی به تنهایی و توام با رادیوتراپی بر رشد کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوم غیر هوچکین. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مطالعه فراوانی، یافته هاي بالینی و روش هاي تشخیص آزمایشگاهی تریکومونیازیس در زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان در جنوب شرقی ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

م

(1392) گزارش یک مورد: مسمومیت سرب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) تاثیر مصاحبه انگیزشی بر رفتارهاي خود مراقبتی سلامت دهان و دندان در دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی شاخص هاي رادیومورفومتریک استخوان مندیبل دررادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی رادیولوژي در شهر مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) تعیین عوامل موثر برپیش آگهی بقاي بدون بیماري بیماران سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی مراحل تغییر رژیم غذایی و نگرش به تغذیه در دانشجویان دانشکده ی پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی تاثیر سناریوهای ایفای نقش بر تغییر خلق و همدلی دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشكی. گام های توسعه در آموزش پزشكی » (پياپي 22)، زمستان 1392 شماره4.

(1392) ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد؛ سال 1392. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) اصول بازاریابی برای جذب دانشجوی پرستاری : ارائه راهکار. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی نگرش پرستاران نسبت به افراد سالمند و پدیده سالمندی. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی awt-yekta.

(1392) مقایسه کارائی پامیس طبیعی و اصلاح شده با آهن در حذف رنگ 5 Reactive Black. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی محصولات خوردگی در عاج پس از برداشت آمالگام قدیمی با و بدون ایجاد خشونت در عاج. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی آزمایشگاهی ریزنشت ترمیم هاي کامپوزیت جایگزین آمالگام. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) تعامل پرستار و بیمار و ارتباط آن با رضایتمندي از خدمات پرستاري از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان بستري در مرکز آموزشی- درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بهینه سازي محصولPCR توالی پروموترغنی ازC+G ژن انسانی Astrocyte elevated gene -1. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) تاثیر روشهاي مقابله با تنش بر فشار شغلی کارکنان پرستاري در مراکز آموزشی – درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ن

(1392) بررسی اثر القایی داربست سلول زدایی شده مري رت بر چیدمان سلول هاي بنیادي مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی روند تمایز سلول هاي شبه سلول عضله اسکلتی مشتق از سلول هاي بنیادي مزانشیمی بافت چربی انسان تحت تاثیر5- azacytidine در شرایط آزمایشگاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی رابطه بین میزان سیستاتین C موجود در بزاق تام و پریودنتیت مزمن. مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد.

(1392) بررسی تاثیر سوپرمینت (اسانس نعنا) بر شدت درد حین کولونوسکوپی کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی الگوهاي پردازش حسی کودکان اوتیسم 12-7 سال از دیدگاه معلمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) فراوانی افسردگی در بیماران همودیالیز و عوامل مرتبط با آن. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) آگاهی مادران شهرستان شیروان در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان 6-1 سال. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه اثر مصرف خوراکی 30 روزه عصاره آبی برگ گردو و گلی بن کلامید برسطح انسولین وHbA1c خون موشهاي صحرایی نرمال و دیابتی شده با آلوکسان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) آلودگی صوتی در کارگاه های کوچک تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان بجنورد. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) ماموگرافی از دیدگاه زنان روستایی شهرستان بجنورد: پژوهش کیفی جهت طراحی مداخله مبتنی بر بازاریابی اجتماعی. مجله تحقيقات کيفي درعلوم سلامت.

ه

(1392) بررسی ارتباط بین کفایت دیالیز و افسردگی در بیماران همودیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان شیروان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه روش های PCR-RFLP مستقیم میکروسکوپی وکشت NNN در تشخیص لیشمانیوز جلدي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی باور به جایگاه درونی کنترل سلامت وارتباط آن با خودکارآمدي جهت انجام ماموگرافی درزنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه‌ی روش‌های اگزاسیلین آگار دایلوشن و دیسک دیفیوژن سفوکسیتین با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction) در تعیین مقاومت به متی‌سیلین در استافیلوکوکوس ارئوس. مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

و

(1392) ارزیابی رضایت دانشجویان پرستاری از بسته آموزشی اصول تغذیه با شیر مادر: آموزش مبتنی بر رایانه. مجله آموزش پرستاري.

(1392) ارزیابی عملکرد بخش اورژانس بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشکده های پرستاری، پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1392. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی awt-yekta.

(1392) مقایسه مدل هاي جمعی تعمیم یافته و مدل هاي خطی تعمیم یافته در برآورد عوامل خطر رتینوپاتی بیماران دیابتی شهر تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) اثربخشی درمان فراشناختی در بیماران اختلال‌تنیدگی پس‌از سانحه: مورد پژوهی سه بیمار. مجله روانشناسي باليني.

پ

(1392) بررسی تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر افسردگی نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور. مجله آموزش پرستاري.

(1392) دیدگاه کارکنان آموزشی و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز.

(1392) پیش بینی و بررسی نقش پلی مورفیسم ژن SOCS 1در بیماریزایی مالتیپل اسکلروزیس با تغییر محل اتصال میکرو RNA ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) میکروRNA ها در بیماري مالتیپل اسکلروزیس. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی حذف رنگ‌های آزو از محلول‌های آبی با استفاده از بیومس جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا ایندیکا. فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار.

ک

(1392) آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد در مورد بهداشت دوران قاعدگی. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) مقایسه مولفه هاي شخصیتی و راهبردهاي مقابله اي در مردان مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر و افراد غیر معتاد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی عوامل موثر بر لغزش در بیماران تحت درمان در مراکز ترک اعتیاد شهر اسفراین. ویژه نامه ۹۲ دانشجوییمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی میزان آگاهی و عملکرد مادران شهر مشهد در مورد تغذیه انحصاري با شیر مادر در 6 ماهه اول زندگی کودك. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) شیوع بارداري ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر مشهد در سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) تاثیر سوپرمینت (اسانس نعنا) بر میزان رضایتمندي بیمار و تیم کولونوسکوپی در حین کولونوسکوپی اطفال. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

گ

(1392) طراحی و ساخت نسل جدید درن پتزر در جراحی باز پروستاتکتومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) آسیب شناسی پژوهش هاي دانشگاهی : حلقه مفقوده علم تا تکنولوژي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) سقوط در سالمندان؛ یک مطالعه مروری. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ی

(1392) بررسی انتشار آئروسل هاي بیولوژیکی در تسهیلات کمپوست کهریزك تهران و ارائه راهکارهاي مناسب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان‌های آموزشی استان خراسان شمالی در مورد کنترل عفونت های بیمارستانی در سال 1391. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) اثربخشی درمان گروهی فراشناختی (MCT) برعلایم افسردگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون(MMT)شهر مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) وضعیت کمی مقالات زئونوز ایران در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس: مطالعه علم سنجی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بهینه سازي حذف آرسنات توسط نانولوله کربنی تک جداره به روش پاسخ سطحی(RSM). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) بررسی تاثیر تغییر زاویه تخت بر میزان درد در بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) تاثیر آلودگی هاي صوتی تک فرکانس بر روي رشد باکتري اشیرشیاکلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) طراحی و ساخت تن پوش الکتروکاردیوگرام به منظور مانیتورینگ فعالیت قلبی نوزادان. ویژه نامه ۹۲ دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1392) کمی سازی سطح استرس به منظور تشخیص جرم با استفاده از سیگنال‎های حجم خون و مقاومت الکتریکی پوست. Journal Mil Med.

This list was generated on Fri Jul 1 07:10:30 2022 IRDT.