Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

North Khorasan University of Medical Sciences

Items where Year is 1394

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | H | J | M | P | R | S | V | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ک | ی
Number of items: 110.

A

(1394) گزارش يک مورد بيمار مشکوک به هيپرترمي بدخيم به دنبال مصرف ايزوفلوران. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران.

(1394) مقایسه عوامل انگیزشی و موانع آموزش به بیمار از دیدگاه مدیران و پرسنل پرستاری. آموزش پرستاري.

B

(1394) بررسی اثر خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌های الکلی گل محمدی و آلوئه‌ورا بر باکتری اشرشیاکلی. مجله دانش و تندرستي.

(1394) وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کرمان -1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

G

(1394) گزارش یک مورد کیست هیداتیک لگنی در خانم جوان: یک گزارش مورد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

H

(1394) مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در زنان مبتلا به واژینیسموس و زنان عادی. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران.

(1394) اثربخشی شناخت‏ درمانی گروهی عوارض تریاک در نگرش به اعتیاد نوجوانان دارای والد معتاد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

(1394) ارزيابي سيستم نمره‌دهي SOFA در پيش‌بيني نتايج بيماران بستري در بـــخـش‌هـاي مــراقـبـت وي‍ژه بيمارستان‌هاي امام علي (ع)وامام رضا(ع) بجنورد. فصلنامه رسمی انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه.

J

(1394) میزان رضایت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی از امکانات آمبولانس و شرایط رفاهی اعزام. مجله طب اورژانس ایران.

M

(1394) میزان سوءتغذیه و شیوع نارسایی رشد در شیرخواران 1 تا 18ماهه. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences.

(1394) تاثیر بازخورد شفاهی بر پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences.

(1394) الگوی سوءمصرف مواد مخدر بر اساس عوامل جمعيت شناختی در معتادان خودمعرف شهرستان قوچان. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences.

P

(1394) اثر زمان هاي مختلف اچ فلورايد فسفاته اسيدي (APF) جهت آماده سازي سطح سراميک ليتيوم دي سيليکات بر روي استحکام باند برشي کامپوزيت. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی.

R

(1394) میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بالینی جداشده از بیمارستان های مشهد در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ارزشیابی ‌نظریه‌ رفتار برنامه‌ریزی‌شده و سازه‌ی خطر درک‌شده ی عوارض دیابت، در تبیین اتخاذ رفتار غذایی سالم در بیماران دیابتی نوع 2. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism Iranian Journal of Diabetes and Metabolism.

(1394) ارزشیابی ‌نظریه‌ رفتار برنامه‌ریزی‌شده و سازه‌ی خطر درک‌شده ی عوارض دیابت، در تبیین اتخاذ رفتار غذایی سالم در بیماران دیابتی نوع 2. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism Iranian Journal of Diabetes and Metabolism.

S

(1394) بررسی شیوع کم‌خونی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد: 1393. Sadra Med Sci J.

(1394) اثر بخشی درمان فراشناختی بر علایم افسردگی و کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

V

(1394) بررسي وضعيت پاي ديابتي بيماران مراجعه کننده به کلينک ويژه ديابت شهرستان سبزوار با استفاده از مدل فرايند موازي توسعه يافته. Sadra Med Sci J.

آ

(1394) تأثیر مدت زمان و دماي نگهداري ادرار بر نتایج کشتهاي ادراري تهیه شده به روش میانه ادرار و کیسه ادراري در کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) نهادینه سازی نقش آموزشی پرستاران بر اساس مدل دمینگ (PDCA). فصلنامه مدیریت پرستاری.

(1394) بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت میکروبی از غیر میکروبی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان های قائم (عج) و اما م رضا (ع) مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) مرور نظام مند تاثیر پرو بیوتیک در عفونت هاي ویروسی تنفسی فوقانی کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ا

(1394) مقایسه معادلات برآورد تعمیم یافته و تابع استنباط درجه دوم در دادههاي طولی اختلالات دوقطبی نوع یک استان مازندران طی سالهاي 1390-1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسي پيشگويي‌كننده‌هاي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده. مجله تحقيقات نظام سلامت.

(1394) بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر مبناي تئوري رفتار برنامه ریزي شده بر بهبود رفتار بهداشت دهان و دندان زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه هاي بهداشتی شهر آشخانه - 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی کیفیت منبع اصلی تامین کننده آب شرب شهرستان بجنورد با بهره گیري از شاخص هاي کیفی آب در سال 1392 : مطالعه موردي سد مخزنی شیرین دره. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) داده هاي تصویر برداري تومور تروفوبلاستیک جفتی: گزارش مورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی سرولوژیکی آلودگی جوندگان به لپتوسپیروز دراستان خراسان شمالی، شمال شرق ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ارزيابي برخي عوامل فيزيكي موثر بر سلامتي و كيفيت عملكرد دانش آموزان در مدارس ابتدايي استان قم. Occupational Medicine Quarterly Journal.

(1394) بهینه سازي بیان اگزوتوکسینA نوترکیب سودوموناس آئروژینوزا، تخلیص و ارزیابی آن در آزمایشگاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) محاسبه فاکتور افزایش دز پرتوهاي ایکس در تومور فرضی نشان دار شده با گادالونیوم، با استفاده از کد 4 Geant. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ب

(1394) تعادل اکسیدان – آنتی اکسیدان در کیسه هاي خون در هفته هاي متوالی پس از اهدا. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستري شده در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ت

(1394) بررسی نقش تعدیل کننده تیپ هاي شخصیتی در رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و رفتارهاي ضدشهروندي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ج

(1394) ارتباط بین جهت گیري مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع2. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ح

(1394) اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه(Prosopis farcta)بر پراکسیداسیون لیپیدي در سرم و بافت کبد موش هاي صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ارتباط بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) }بررسی سبکهاي یادگیري دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر اساس مدل وارك. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی اقدام کنندگان به خودکشی در شهر بجنورد؛ 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) حذف باکتري اشرشیاکلی از آبهاي آلوده با استفاده از سیستم الکتروشیمیایی دو قطبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) رابطه ي بین مصرف میوه و سبزي و بیماري مالتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مورد - شاهدي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) اثرات پري ناتال و نئوناتال عصاره ریزوم زنجبیل بر میزان انسولین و ALP و AST،ALT در فرزندان بالغ نسل اول موش هاي صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) دانش، نگرش و عملکرد رابطین سلامت شهرستان اسفراین در مورد بیماري لیشمانیوز جلدي در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) 1390- خصوصیات اپیدمیولوژیک بروسلوزیس در شهرستان بانه طی سالهاي 1391-1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهاي پیشگیري کننده از بیماري سالک. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) نانوسامانه هاي هوشمند طلا در تشخیص سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) مقایسه ي اثر ضایعات NovaMin موضعی و نانوهیدروکسی آپاتیت بر رمینرالیزاسیون شبه پوسیدگی دندان هاي دایمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی مشخصات سیکل هاي درمان کمک باروري با استفاده از تخمک اهدایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) مقایسه کارایی حذف نیترات بوسیله پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته و فرآیند انعقاد الکتریکی از محلول آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

خ

(1394) تاثیر داروهاي گیاهی بر میزان زردي در نوزادان با استفاده از رویکرد مروري. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی تاثیر آموزش توسط همتا بر بعد روانی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاري خون. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

د

(1394) نقش عوامل اقتصادي-اجتماعی بر بهره هوشی کودکان دبستانی شهرستان بندرانزلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ر

(1394) میزان حساسیت سامانه هاي گرایش و بازداري رفتار در افراد مصرف کننده مواد محرك، مخدر و افراد سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) مقایسه کارایی فرایند الکتروفنتون و فرایند فنتون در حذف کروم شش ظرفیتی در حضور سیانید به عنوان مداخله گر از محیط هاي آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه هاي بالینی جداشده از بیمارستان هاي مشهد در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) اثربخشی درمان فراشناختی بر بیماران مبتلا به بی خوابی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) نیازهاي اطلاعاتی بهداشتی و موانع دسترسی به آن در میان مهاجران افغانی و عراقی در ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ز

(1394) عوامل خطرساز مادري مؤثر در تولد نوزادان نارس - یک مورد مطالعه مورد شاهدي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

س

(1394) پرسشنامه الگوي فرانظریه اي ترك سیگار: روایی و پایایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی اثر حفاظتی ویتامین E بر سطح آنزیم کولین استراز سرمی و اریتروسیت خون رت ماده بالغ، در مسمومیت ناشی از دیازینون. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ارزیابی خطرات بهداشتی ناشی از فلزات سنگین در خاك شهري (شهر بجنورد). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ش

(1394) بررسی میزان و نوع آلودگی باکتریال تیغه هاي لارنگوسکوپ قبل از لارنگوسکوپی در اتاقهاي عمل. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) گواتر و اختلال عملکرد تیروئید در دانش آموزان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) کارایی انجام یک نوبت آزمایش مدفوع جهت شناسایی عفونتهاي انگلی روده اي در متقاضیان دریافت کارت معاینه بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بنت الهدي شهر بجنورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ص

(1394) عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوري کارکنان از دیدگاه پرسنل شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران:1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) توانایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف بیولوژیکی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول هاي آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و سنجش میزان فنول تام و فلاونوئید عصاره هاي متانولی، دي کلرومتانی و اتیل استاتی اندام هوایی Rubia florida گیاه روناس صخره زي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) آهنگ دوز تابش گاماي محیطی در فضاي باز شهر بجنورد در فصول مختلف. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) در رفتگی دو طرفه قدامی مفصل شانه بدنبال مصرف ترامادول. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ع

(1394) اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ارتباط سندرم پیش از قاعدگی و روابط زناشویی زنان کارمند مراکز بهداشتی و درمانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) دزیمتري زیستی براي تعیین پرتوهاي یونیزان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی غلظت تري هالو متانها(THMs) با شاخص کلروفرم در آب شرب شهر مشهد در سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) مقایسه ترکیب لیدوکائین و نیتروگلیسیرین با لیدوکائین تنها، در کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت بیهوشی عمومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) اثر انفوزیون رمی فنتانیل بر روند اکستوباسیون و بیداري از بیهوشی در جراحی دیسککتومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

غ

(1394) بررسی اپیدمیولوژي حیوان گزیدگی در شهرستان بجنورد طی 1390- سالهاي 1390-1384. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، ایران در سال1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

(1394) بررسی مقایسه اي بیان مارکرهاي کیست CD 105 و bcl2 در کیست رادیکولار دنتی ژروس، کیست ادنتوژنیک کراتینیزه و آملوبلاستوما به روش ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ف

(1394) بیان ژن "زیرواحد 13 کمپلکس واسطه " در بطن چپ به دنبال فعالیت استقامتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) استفاده از ورید نافی انسانی بعنوان کانال راهنماي عصب در رژنراسیون عصب سیاتیک موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی کیفی و کمی آنتوسیانین ها، کاروتنوئیدها، پلی فنلها، فلاونوئیدها و عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره متانولی اندام هوایی گیاه دارویی Scutellaria pinnatifida A.Hamilt subsp alpina (Bornm) Rech.f. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ارائه یک سیستم ترکیبی هوشمند به منظور پیش بینی وقوع حملات تشنجی ناشی از صرع براساس تاخیرهاي بهینه در سريهاي زمانی و الگوریتمهاي انطباقی فازي-عصبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ق

(1394) بررسی توده هاي گردنی و علل آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوش حلق و بینی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ضرورت همکاري روانپزشکان و روان شناسان با مقامات قضایی در رسیدگی به دفاع اکراه/ اجبار و اضطرار. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روي باکتري هاي شایع عامل اسهال درشرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی آگاهی از منشور حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) اثر بخشی آموزش مؤلفه هاي نوین هوش هیجانی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شاهد شهر بیرجند. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

م

(1394) تاثیر تجویز خوراکی سولفات روي بر کاهش زردي نوزاد ان زیر 1800 گرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) شیوع G6PD در نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی در خراسان شمالی و ارتباط آن با عوارض زردي نوزادي. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) نقش سیستمهاي مغزي - رفتاري در پیش بینی رفتارهاي پرخطر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسی ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره هاي مختلف اندام هوایی گیاه بر روي پاتوژنهاي شاخص مواد غذایی Scutellaria pinnatifida دارویی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) کاهش خطاي رده بندي تعیین بیماري تیروئید در شهرستان شوشتر با استفاده از الگوریتم بوستینگ درختی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) تاثیر مصرف عسل بر سطوح گلوکز، فروکتوز آمین و انسولین در حیوان دیابتی شده با استرپتوزوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) بررسي مدت زمان انتظار بيماران ترومايي وعلل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس يك بيمارستان دانشگاهي. نشریه پایش.

(1394) بررسي آسايش دمايي در كلاس‌هاي درس مدارس ابتدايي استان قم. دو ماهنامه پايش.

(1394) اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگی در راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ن

(1394) ارتباط بازیهاي رایانه اي با هوش هیجانی در دانش آموزان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ارزیابی کارایی فرآیند هاي مختلف تصفیه خانه آب جلالیه تهران در حذف NOM و TOC. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) نقش عوامل ترشح شده از سلول هاي بنیادي مزانشیمی در پیشگیري از بروز آرتریت القاء شده توسط کلاژن در موش هاي صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) ارزیابی طرح آموزش مهارت هاي زندگی مقطع راهنمایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ه

(1394) I مقایسه عملکرد خانواده در بیماران اسکیزوفرنی با بیماران اختلال دو قطبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

و

(1394) بررسی تاثیر نوروفیدبک برامواج مغزي کودکان فلج مغزي اسپاستیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

پ

(1394) فاکتورهاي پیش آگهی دهنده در بقا بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) آیا مصرف نیکوتین در دوران بارداري و شیردهی بر لامینین آلفا 5 ماتریکس کلیه در نوزادان موش تاثیري دارد؟. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) فراوانی جهشهاي مضاعف شدگی (duplication) ژن HER2/neu بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از روش MLPA. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ک

(1394) میزان گرایش به تماشاي تلویزیون و ارتباط آن با دریافت گروه هاي غذایی و نمایه توده بدنی کودکان 2 تا 6 ساله. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

ی

(1394) اثر بازدارندگی آموکسی سیلین بر کارایی تصفیه فاضلاب سنتتیک به روش راکتور بسته متوالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.

(1394) تشخیص دروغ با به کارگیری سیگنال حجم خون شریانی در پلی گرافی و با استفاده از تفکیک کننده خطی در نرم افزاز متلب. مجله پزشكي قانوني ایران.

This list was generated on Fri Jul 1 07:22:58 2022 IRDT.